Bank & Finansrätt

Vi har en lång erfarenhet av implementering och drift av företag som arbetar i en krävande lagstiftningsmiljö. Vi bistår företag som finansinstitut, konsumentkreditföretag, parbanker, betalningsprocessorer och andra FSA-reglerade enheter. Våra tjänster inkluderar:

Kontinuerlig bevakning av finansiell lagstiftning;

Identifiering av riskerna för bristande compliance av organisationens interna dokumentation och förordningar;

Utformning av compliance policy;

Skapa interna förfaranden;

Övervakning av compliance policy;

Skapa ett rapporteringssystem för compliance samt managementrapportering

Skapa processer för övervakning av förändringar av lagstiftning samt riktlinjer för offentliga förvaltningsorgan

Skapa processer avseende de så kallade ”Whistleblowers”

Justering och implementering av lagstiftningsändringar i företag och organisationer.

EnglishSwedishPoland