Menu Close

IP BOX

Własność intelektualna (IP) to powszechnie używany termin, który obejmuje wyniki pracy twórczej, takie jak programy komputerowe, innowacyjne algorytmy i formuły, wynalazki, tajemnice handlowe i know-how, praktyki produkcyjne, koncepcje marketingowe, prace artystyczne, projekty, obrazy, nazwy i wynalazki wykorzystywane w handlu. Jest to jeden z najbardziej cenionych aktywów, jakie może posiadać firma.

Naszym celem jest pomoc firmom i osobom prowadzącym jednoosobową działalnośc gospodarczą w korzystaniu z nowoczesnych przepisów podatkowych przy jednoczesnym generowaniu praw własności intelektualnej w Polsce.

Możemy przeanalizować Twoją obecną sytuację i udzielić porady podatkowej, jak sporzadzić lub poprawić umowę z odbiorcą usług, aby uzyskać korzyści z obniżonej stawki podatku dochodowego. Profesjonalnie zajmiemy  się zgodnością podatkową i śledzeniem obliczeń IP BOX zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jak działamy?

  1. Doradca podatkowy analizuje Twoją umowę z usługobiorcą pod kątem zgodności z przepisami IP BOX. Jeżeli nie spełnia ona warunków, udzieli rady jakich zmian należy dokonać aby skorzystać z ulgi IP BOX.
  2. Doradca podatkowy występuje o indywidualną interpretację podatkową w Twoim imieniu, dokładnie przedstawiając Twoją aktualną sytuację biznesową.
  3. Po wydaniu pozytywnej interpretacji podatkowej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, otrzymasz tabelę Excel służącą do ewidencji działań na cele rozliczenia IP BOX wraz z konsultacją księgowej odnośnie jej prowadzenia.
  4. Przez cały rok podatkowy dział księgowy rozlicza Twoje podatki zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem opodatkowania dochodu wg skali lub liniowo.
  5. Po zakończeniu roku podatkowego sporządzamy rozliczenie podatku PIT uwzględniając ulgę IP BOX na podstawie prowadzonej przez Ciebie ewidencji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami!

EnglishSwedishPoland