Menu Close

Księga przychodów i rozchodów

Oferujemy usługi księgowe, których potrzebujesz oraz porady, które zrozumiesz.

Księga przychodów i rozchodów to oferta skierowana do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że księgowość, będąca nieodzownym elementem funkcjonowania firmy, to oprócz wprowadzania danych, także ogromna wiedza, stanowiąca o sukcesie prowadzonego biznesu. Oferowany przez nas outsourcing księgowy pomoże Ci m.in.:

 • uniknąć błędów tzw. samodzielnego księgowania oraz ich skutków,
 • podejmować decyzje, które wpłyną korzystnie na wynik finansowy firmy,
 • obniżyć koszty operacyjne,
 • zwiększyć wydajność pracy.

Ponadto, zewnętrza księgowość to także bezpieczeństwo, dostęp do pełnej i aktualnej wiedzy oraz zaawansowane możliwości. Udostępniane przez nas specjalistyczne narzędzia wspierają podejmowanie decyzji gospodarczych, co powoduje, że koszt związany z outsourcingiem księgowości staje się inwestycją.
Naszym celem, oprócz księgowej obsługi klienta, jest przede wszystkim, ścisła współpraca z przedsiębiorcą. Prowadzone przez nas konsultacje, dotyczące rozwoju działalności firmy, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, a maksymalnie uproszczona forma kontaktu z biurem rachunkowym pozwala na zminimalizowanie ewentualnych problemów w komunikacji.

W ramach prowadzonej współpracy nasi klienci uzyskują dostęp do:

 • programu pozwalającego na, w pełni, elektroniczne przekazywanie dokumentów księgowych
 • programu księgowego umożliwiającego wystawianie faktur i korekt sprzedaży
 • newslettera prezentującego istotne i aktualne zmiany w prawie podatkowym.

Wygoda obsługi poszczególnych procesów księgowych, komfort współpracy, obustronne zaufanie oraz najwyższa jakość świadczonych przez nas usług pozwoli Ci skupić się na rozwijaniu własnego biznesu, pozostawiając nam związane z nim kwestie księgowo-podatkowe.
Świadomość, że przedsiębiorca nie jest księgowym mobilizuje nas, aby zawsze być o krok do przodu.

Świadczymy usługi zarówno dla podmiotów prowadzących pełne księgi jak i działalności gospodarczych rozliczających się za pomocą książki przychodów i rozchodów, ryczałtu czy karty podatkowej.

Szczegóły oferty:

 • Wybór odpowiedniej formy prawnej
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy
 • Sporządzanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi skarbowemu co miesiąc)
 • Wyliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie tzw. „Kilometrówki” (ewidencji przebiegu)
 • Ewidencja podatku VAT oraz składanie okresowych deklaracji VAT
 • Występowanie w Twoim imieniu przed organami administracji państwowej
 • Rozliczanie transakcji zakupu i sprzedaży z terenu Unii Europejskiej oraz pozostałych  państw
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Wiadomości z przypomnieniem odnośnie zapłaty podatku dochodowego i składek ZUS
 • Wiadomości z informacją o zmianach w prawie, które Ciebie dotyczą
 • Roczne deklaracje podatkowe
 • Przekształcanie działalności gospodarczych w inne podmioty

Doradztwo na start dotyczy wszystkich osób planujących założyć swój własny biznes. Początki nie są łatwe, a przepisy są niejasne, dlatego przychodzimy z pomocą w gąszczu rozporządzeń i terminów, aby żaden urzędnik nie znalazł powodu, aby wytknąć błąd lub nałożyć mandat. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług biura rachunkowego, wszystkie poniższe usługi otrzymasz bezpłatnie.

 • wypełnianie wniosków w systemie CEIDG;
 • wybór formy prawnej prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów);
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji do ZUS- deklaracje ZUA;
 • wypełnianie deklaracji do Urzędu Skarbowego celem rejestracji na potrzeby podatku VAT – VAT R;
 • doradztwo w zakresie podpisywanych umów dotyczących zakupu/wynajmu pomieszczeń dla potrzeb działalności gospodarczej lub innych umów handlowych, bankowych itp. oraz organizowanie obsługi notarialnej i prawnej
EnglishSwedishPoland