Menu Zamknij

Doradztwo podatkowe

Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach dotyczących krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, doradzając podmiotom gospodarczym, trustom i osobom fizycznym.

Na coraz bardziej połączonym globalnym rynku prawie każda transakcja biznesowa ma element transgraniczny. Przedsiębiorstwa napotykają złożone problemy podatkowe, które wymagają skoordynowanego świadczenia usług obejmujących zarówno znajomość ustawodawstwa krajowego, w tym umów podatkowych, jak i odpowiedniej perspektywy międzynarodowej.
Ściśle współpracujemy z innymi specjalistami, takimi jak doradcy podatkowi, księgowi i doradcy finansowi, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojej firmy. Duża część naszej pracy ma wymiar międzynarodowy i współpracujemy ze specjalistycznymi kancelariami prawnymi w głównych jurysdykcjach europejskich.

 • Zakładanie spółek i trustów
 • Planowanie podatkowe dla krajowych i międzynarodowych fuzji, przejęć i wspólnych przedsięwzięć
 • Planowanie podatkowe dla krajowych i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych
 • Ustanowienie krajowych i międzynarodowych struktur holdingowych
 • Rekonstrukcje, reorganizacje i likwidacje
 • Planowanie zamknięcia działalności gospodarczej i sukcesji
 • Planowanie podatków od zysków kapitałowych
 • Podatek od nieruchomości
 • Planowanie wynagrodzeń pracowników
 • Podatki akcyzowe i doradztwo w zakresie podatku VAT w odniesieniu do nieruchomości i innych transakcji handlowych
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek dochodowy PIT i CIT
 • Podatek od spadków
 • Planowanie podatkowe z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania i prawem europejskim

 

Zapewniamy również kompleksowe i praktyczne porady w zakresie sporów podatkowych, przestrzegania przepisów podatkowych i kontrowersji podatkowych. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach procesu administracyjnego, od audytu po odwołanie administracyjne i na każdym szczeblu sądowym.

EnglishSwedishPoland