Menu Close

Wprowadzanie na rynek

Wejście na nowy rynek jest skomplikowanym procesem i wymaga dokładnego zrozumienia lokalnej kultury, zachowań, języka oraz obowiązujących  przepisów i praktyk biznesowych. Zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach procesu wejścia na rynek. Analiza regulacji rynku stworzą podstawę do obniżenia ryzyka przed wejściem na rynek zagraniczny. Świadczymy usługi doradcze w zakresie wejścia na rynek firmom, które planują rozwijać, rozszerzać lub przenieść swoją działalność na nowe rynki. Usługi te obejmują pomoc firmom w badaniach środowiska prawnego, formułowaniu warunków wejścia na rynek (Greenfield lub M & A).

Usługi związane z wejściem na rynek mogą obejmować:

  • Wybór lokalizacji – pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej lokalizacji dla twojego projektu ekspansji międzynarodowej z perspektywy podatkowej.
  • Założenie firmy – założenie podmiotu biorąc pod uwagę otoczenie prawne. Pozwól, że przeprowadzimy Cię przez skomplikowany proces rozszerzania twojej działalności na nowe rynki zagraniczne.
  • Profilowanie krajów i analizy porównawcze – prowadząc działalność lub rozważając ekspansję w wielu krajach lub regionach, należy priorytetowo traktować ograniczone zasoby. Pomagamy ocenić możliwości na konkurencyjnych rynkach.

Należyta staranność – oprócz dostarczania informacji i analiz dotyczących partnerów i kluczowych interesariuszy, prognozujemy ryzyko, gdy tylko jest to możliwe, przez cały okres inwestycji. Możemy wyjść daleko poza tradycyjne standardy należytej staranności poprzez przeglądy programów partnerów w zakresie zgodności, zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego, jako część procesu przed lub po transakcji oraz cena ryzyka politycznego i prawnego na danym rynku.

EnglishSwedishPoland