Menu Close

Kadry i płace

Oferujemy zarówno usługi płacowe, jak i zintegrowane rozwiązania internetowe, aby zapewnić precyzyjne i terminowe przetwarzanie listy płac, poufność danych pracowników i firm, zgodność z wymogami dotyczącymi zatrudnienia i prawa pracy, kontrolowany dostęp do danych pracownika oraz przejrzysty proces komunikacji.

Ze względu na naszą międzynarodową obecność i wieloletnie doświadczenie, jesteśmy w stanie zapewnić kompletne usługi płacowe, raportowanie i konsultacje, niezależnie od obszaru Twojej działalności, cech lokalnych czy liczby Twoich pracowników.

Zakres oferty:

  • Prowadzenie teczek pracowniczych zgodnie z przepisami prawa pracy
  • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych
  • Przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS
  • Sporządzanie list płac uwzględniając premie, prowizje i nadgodziny
  • Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych
EnglishSwedishPoland