Menu Zamknij

Prawo dla firm

Prawo handlowe dotyczy spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

  • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek kapitałowych, osobowych i cywilnych w Szwecji, Polsce i innych krajach UE
  • Projektowanie umów i statutów spółek
  • Restrukturyzacja i budowanie grup kapitałowych wraz z projektowaniem dystrybucji zysków i programów operacyjnych
  • Transfery transgraniczne i łączenie firm
  • Doradztwo w procesie kształtowania ładu korporacyjnego w spółkach (zarząd, rada nadzorcza, komitet audytu, walne zgromadzenie akcjonariuszy)
  • Tworzenie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • Bieżące doradztwo korporacyjne (spotkania i uchwały zarządu, rady nadzorczej, akcjonariuszy, walnych zgromadzeń)
  • Umowy inwestycyjne i umowy pomiędzy akcjonariuszami
  • Rejestrowanie zdarzeń korporacyjnych w sądach rejestrów handlowych
  • Spory prawne o charakterze korporacyjnym.
EnglishSwedishPoland