Meny Stäng

Minc & Partners bokföringstjänster är helt anpassningsbara för att tillgodose våra kunders behov och önskemål. Vi kan utföra ditt företags hela redovisningsbehov eller bara en del av det. Vårt mål är att göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt. Vi tillhandahåller även andra tjänster relaterade till redovisning som skattejuridisk rådgivning.

Vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt redan från början och frigöra tid och resurser som kan riktas användas till företagets kärnverksamhet. Med erfarenhet från ett antal olika områden kan företagets redovisnings- och ekonomiverksamhet kontinuerligt förbättras och effektiviseras. Exempel på tjänster:

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Kundfakturering
  • Leverantörsfakturahantering
  • Lönehantering
  • Avstämningar och månadsrapportering
  • Moms- och skattedeklarationer
EnglishSwedishPoland