Meny Stäng

Vi tillhandahåller juridisk rådgivning om nationella, europeiska och internationella skatterättsliga frågor. I vår alltmer sammanhängande globala marknad har de flesta affärstransaktioner och gränsöverskridande komponent upplever företag komplexa skattemässiga utmaningar som kräver holistisk synsätt på nationell lagstiftning, bilaterala skatteavtal, samt ett lämpligt internationellt perspektiv.

Vi samarbetar med andra yrkesverksamma, som skattekonsulter, revisorer och finansiella rådgivare för att hitta den bästa lösningen för dig, din familj och ditt företag. Mycket av vårt arbete har en internationell dimension och vi samarbetar med specialiserade jurister runt om i Europa och världen.

 • Koncernbeskattning och skatteplanering
 • Skatteplanering för nationella och internationella fusioner, förvärv och joint-ventures
 • Skatteplanering för nationella och internationella investeringsfonder
 • Upprättande av nationella och internationella ägarstrukturer
 • Rekonstruktioner, omorganisationer och wind-ups
 • Skatteplanering för business exit och succession
 • Kapitalvinstskatteplanering
 • Fastighetsskatteplanering
 • Punktskatter och momsrådgivning
 • Privat klient bostad, skatt och fastighetsplanering
 • Inkomstskatteplanering
 • Arvsskatteplanering
 • Skatteplanering dubbelbeskattningsavtal i relation till EU-rätten.
EnglishSwedishPoland