Meny Stäng

De flesta företag kommer vid något tillfälle att möta utmaningar som kräver kvalificerad rådgivning från en erfaren affärsjurist. Lösningarna vi erbjuder är anpassade efter företagets unika behov och vi kan hjälpa ditt företag med följande:

 • Planering inför bolagsrättsliga förändringar
 • Planering och genomförande av emissioner och fusioner
 • Upprättande av köpeavtal
 • Omstrukturering och organisation av koncernstrukturer
 • Skapande, omvandling och likvidation av bolag i Sverige, Polen och andra EU länder.
 • Gränsöverskridande förfarande
 • Utformning av bolagsavtal, stiftelseurkund och bolagsordning
 • Rådgivning till bolagsledningen (styrelse och aktieägare)
 • Upprättande av protokoll, styrelsebeslut, bolagsstämma
 • Löpande företagsrättslig rådgivning
 • Upprättande av bolagsordningar och aktieägaravtal
 • Suppleant och protokollförare på bolagsstämmor
 • Bistå i juridiska tvister.
EnglishSwedishPoland