Meny Stäng

Martin Minc är en svensk-polsk jurist och tillhandahåller juridiska tjänster till företag och privatpersoner på svenska, polska och engelska i Polen och Sverige, vi åtar oss uppdrag inom civilrätten och förvaltningsrätten med fokus på följande rättsområden:

– Arvsrätt
– Marknadsrätt
– Bolagsrätt
– Skatterätt
– Arbetsrätt
– Avtalsrätt

Jag åtar mig att föra talan vid domstolar i Sverige och Polen i egenskap av processombud. Väljer du att samarbeta med mig kan du lita på engagemang och tillförlitlighet samt en unik kombination av kunskap om två rättsordningar – den svenska och den polska.

Vi bistår också med bolagsregistrering eller köp av ett lagerbolag i Polen samt ansökan om elektronisk signatur dvs. ett polskt ”Bank ID” eller ”podpis elektroniczny/profil zaufany”.

Kontakta mig gärna direkt på telefonnummer +46 76 183 70 37 eller via mail på mm@mincpartners.com. Vi finns tillgängliga i både i Sverige och Polen med kontor i Stockholm och Warszawa.

EnglishSwedishPoland