Meny Stäng

Martin har många års erfarenhet inom näringslivet och en rad olika befattningar på företag är han en business-minded affärsjurist som lägger vikt på att förstå affären innan det juridiska arbetet påbörjas. Han har många års erfarenhet utav internationellt arbete i Europa med den Europeiska lagstiftningen som spelplan och ser på komplexa frågor ur ett helhetsperspektiv.

Martin Minc (Jurist LL.M.)
+46 761 837 037
mm@mincpartners.com

Linked In

Emilia har mångårig erfarenhet av bokföring och redovisning både Polen och Sverige, hon är redo för utmanande redovisningsfrågor men också löpande bokföring.

Emila Witek-Minc (Polsk redovisningskonsult)
+48 506 191 525
ewm@mincpartners.com

Linked In

Hanna Gunlöv (Redovisningskonsult)
+46 70 478 98 98
hg@mincpartners.com

EnglishSwedishPoland