Meny Stäng

Vi bistår rådgivning och biträder i arbetsrättsliga frågor och ärenden med stort engagemang, oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare. Vi på Minc & Partners har lång och omfattande erfarenhet inom rättsområdet, samt djupgående kunskaper inom arbetsrättsliga regler och lagar. Vi har stor erfarenhet av att hantera olika typer av frågor, såväl när det gäller att upprätta arbetsrättsliga avtal som vid förhandlingar och konfliktlösning eller medling mellan parterna.

  • Anställning
  • Diskriminering
  • Förhandling
  • Omplacering
  • Uppsägning och avskedande
  • Varsel
EnglishSwedishPoland