Meny Stäng

Vi har en lång erfarenhet av implementering och drift av företag som arbetar i en krävande lagstiftningsmiljö. Vi bistår företag som banker, kreditmarknadsföretag, konsumentkreditinstitut, inlåningsföretag, bostadskreditinstitut, betalningsprocessorer och andra reglerade enheter på finansmarknaden. Vår rådgivning inkluderar men är inte begränsad till:

  • Tillståndsansökan
  • Kontinuerlig bevakning av finansiell lagstiftning
  • Identifiering av riskerna för bristande compliance av organisationens interna dokumentation och förordningar
  • Utformning av en compliance policy
  • Utformning av interna policy dokument
  • Övervakning av compliance policy
  • Implementering av rapporteringssystem för compliance samt managementrapportering
  • Skapa processer för övervakning av förändringar av lagstiftning samt riktlinjer för offentliga förvaltningsorgan
  • Justering och implementering av lagstiftningsändringar på företag och organisationer.
EnglishSwedishPoland