Biuro rachunkowe Warszawa

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom małych i średnich firm świadczymy usługi w zakresie:

Księgowość finansowa

Wychodząc naprzeciw spółkom osobowym i kapitałowym nasze biuro rachunkowe oferuje Państwu prowadzenie pełnych ksiąg spółek prawa handlowego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. W ramach prowadzonej księgowości wykonujemy czynności związane m.in. z założe...

Kadry i płace

Oferujemy zarówno usługi płacowe, jak i zintegrowane rozwiązania internetowe, aby zapewnić precyzyjne i terminowe przetwarzanie listy płac, poufność danych pracowników i firm, zgodność z wymogami dotyczącymi zatrudnienia i prawa pracy, kontrolowany dostęp do d...

Cennik

Księga przychodów i rozchodów Pełne księgi *Jako pojedynczy zapis księgowy  liczymy: fakturę zakupu, fakturę sprzedaży, rachunek delegacji, raport kasy fiskalnej, każde rozpoczęte 10 pozycji na wyciągu bankowym, każde rozpocz...

Wszystkie dokumenty możemy sporządzić dla Państwa w języku polskim, angielskim i szwedzkim.

Oferta naszego biura skierowana jest przede wszystkim do spółek osobowych i kapitałowych oraz  przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Naszym głównym celem jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi księgowej. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, prezentując  klientowi opcje dostosowane do jego potrzeb i aktualnej sytuacji. Wykorzystywane przez nas rozwiązania podnoszą efektywność działania firmy, zapewniają Państwu swobodny dostęp do danych,  prowadzą do optymalizacji kosztów oraz minimalizują ryzyko błędów księgowych.

Oferujemy usługi księgowe, których potrzebujesz oraz porady, które zrozumiesz.

księgowości finansowej:

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz okresowe składanie deklaracji
 • wysyłka JPK
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • rozliczanie samochodów firmowych
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych dla NBP i GUS
 • przygotowywanie raportów księgowo-finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat

obsługi księgowej działalności gospodarczej:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie i obsługa rocznych deklaracji podatkowych
 • ewidencja podatku VAT i składanie okresowych deklaracji
 • występowanie w imieniu klienta przed organami administracji państwowej

obsługi kadrowo-płacowej:

 • pomoc w wyborze formy zatrudnienia
 • prowadzenie teczek pracowniczych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych.
EnglishSwedishPoland